Wijnhandelaar

Vader Willem Carel van der Kop is wijnhandelaar. Hij bezit een pakhuis van waaruit hij zijn onderneming voert (zie ook de familiefoto’s). Zijn grootvader Henricus Johannes Elisa Groeneveld van der Kop begon met deze onderneming en volgde daarmee zijn vader en grootvader niet op als notaris. Er is niet zoveel bekend over de geschiedenis van deze onderneming. Wel weten we één en ander via krantenberichten.

Op 1 december 1875, wanneer Henricus Johannes Elisa 76 jaar oud is, wordt er een vennootschap voor vijf jaar aangegaan tussen hem en zijn zoon Carel Wilhelm, die dan 44 jaar oud is. De firma wordt voortaan Groeneveld van der Kop & Co. genoemd. Wanneer in 1880 deze voor een nieuw tijdvak gecontinueerd kan worden, leeft Henricus Johannes Elisa echter niet meer (overleden in 1879). Carel Wilhelm is rond november 1897 uit Schoonhoven vertrokken naar Den Haag. Zijn zoon Jacob heeft gekozen voor een militaire carrière.

Waarom zijn zoon Adrianus Johannes (dan 53 jaar oud) niet in deze zaak genoemd wordt, is onduidelijk. Mogelijk is hij wel actief in het bedrijf. Hij overlijdt in 1898. Zijn oudste zoon Frederik Hendrik vertrekt naar Friesland. Zijn tweede zoon Henricus Joannes Eliza vertrekt naar Nederlands Indië. Alleen Willem Carel (1869) is in Schoonhoven gebleven en zal wel als wijnhandelaar in Schoonhoven werken.

Akte samenwerking broers A.J. Groeneveld van der Kop en C.W. van der Kop

In 1905 vindt er een notariële verkoop plaats van de nalatenschap van de firma Groeneveld van der Kop & Co. De voorraad wijnen en likeuren wordt op vrijdag 7 juli openbaar verkocht in het Heeren-Logement. Op donderdag 17 augustus 1905 volgt de openbare verkoop van drie pakhuizen, kantoor, 34 gemetselde wijnhokken, met erf en grond aan de Havensloot en Koestraat.

Openbare verkoping nalatenschap H.J.E. Groeneveld van der Kop  Verkoop drie pakhuizen 1905

Henricus Johannes Elisa Groeneveld van der Kop lijkt ook bemoeienis te hebben met het in Schoonhoven bekende Heeren-Logement in de Koestraat. In een advertentie van 1 mei 1868 wordt dit via hem te huur aangeboden.

Advertentie Heerenlogement Groeneveld van der Kop