Reproducties

REPRODUCTIES van Nagelaten Werk van Han van der Kop

Na de dood van Han in 1934 is een map met reproducties van een selectie van zijn werk uitgegeven. Het Rijksmuseum in Amsterdam bezit een map met reproducties en ook de Rijksakademie bezit er eentje. Ook de Gemeente Schoonhoven verkreeg zo’n zelfde map bij de overdracht van de nalatenschap van zus Johanna. Hoe groot de oplage geweest is en wie deze mappen heeft samengesteld is onbekend. Of er nu nog meer van deze mappen bestaan is ook onbekend. In de map van het Rijksmuseum zijn twee fotoreproducties van onbekende werken opgenomen die niet in de Schoonhovense map aanwezig zijn.

Reproducties