Avondmaalsstel

Henricus Johannes Eliza Groeneveld van der Kop (1799-1879) is de overgrootvader van Ad, Johanna en Han. Deze laatste werd naar zijn opa vernoemd. Toen zijn vrouw Maria Boonders overleed (1799-1860) wilde hij een blijvende herinnering aan haar in hun woonplaats Schoonhoven nalaten. En dat is hem gelukt! Na het overlijden van zijn vrouw kreeg de Gereformeerde Kerk van Schoonhoven in 1860 een nieuw avondmaalsstel dat door de Rotterdammers J. Lang en C. Koops (Meestertekens nr. 7554) werd vervaardigd.

[citaat uit ‘De Krimpenerwaard’ door Catharina L. van Groningen]

De twee ovale schotels (29,5 × 23 cm.), twee kannen (h. 25,5 cm.), twee vierkante offerbussen (h. 13,5 cm.) en vier ronde schoteltjes werden geschonken door H.J.E. Groeneveld van der Kop, ter nagedachtenis aan zijn overleden echtgenote Maria Boonder. In het verdiepte gladde plat zijn de alliantiewapens van de schenkers met helm, C-voluten en bladwerk gegraveerd alsmede de inscriptie: ‘geschenk aan de kerck der hervormde gemeente te schoonhoven ter voldoening aan het verlangen van mijne geliefde echtgenote maria boonder overleden den 26. mei 1860. h.j.e. groeneveld van der kop’. Op de andere voorwerpen komen de alliantiewapens terug. De schotels en de twee schenkkannen zijn helemaal uit zilver vervaardigd. De offerbussen en de vier bekerschoteltjes zijn van ebbehout met zilveren beslag. Alle voorwerpen hebben een randjes versierd met wingerdranken en druivetrossen en alle onderdelen dragen bovendien dezelfde vijf merken: meesterteken van J. Lang en C. Koops, Rotterdam ca. 1860, (Meestertekens nr. 7554), lopende leeuw + 2, minervakop, zwaardje, jaarletter a = 1860.

gron052krim02ill0402